Maximera produktiviteten

Maximera produktiviteten

En billig investering för att säkerställa och minimera avbrott

Den kompletta lösningen

  • Konstant trådkvalitet
  • Konstanta svets parameterar
  • Stabil ljusbåge och bra svetsstart
  • Rena trådytor
  • Renare svetsar med reducerad slagg
  • Mjuk trådmatning
  • Minskat slitage på slitdelar
  • Reducerade avbrott
  • Ökad produktivitet

Smart booster

Ett elektriskt och fullständigt oberoende bakre matarverk, med digital (lösenords skyddad) panel med inspelning av svetsdata.

Digitala kontroller Svets avbrotts rapporter.
Svetsdata lagring Inspelning av separata artiklar
Produktivitets Data Startar på Volt
Dynamisk trådslacks återställning Startar på trådmatning
USB port 24V drift spänning
Ethernet Port Manuell fjärrkontroll
SMS och mail larm. mm. . .

Maxiglide

En professionell trådledare med rullar vars konstruktion minimerar
friktion och slitage på svetstråden som generar driftstopp.

Maxiglide total 304 rullar per meter: 152 “matningsrullar” som
underlättar inmatning av tråden i trådledaren och 152 ”dragande” som underlättar
när tråden dras ifrån huvud matarverket.

Alla sorters kopplingar finns så att dem skall passa alla matarverk.

Delarna är gjorda av kvalitet och solida material.

Matande (tryckande) rullar

Matande (tryckande) rullar

Dragande rullar

Dragande rullar

Spännings motverkande rör

En teknisk lösning som motverkar uppbyggd spänning i tråden
som byggs upp i tråd faten under pågående svetsning och skapar trassel.

VIKTIGT:
Hjälper inte om tråden redan från början har spänning pga. felaktig
tillverkningsprocess av faten ! Den rekommenderas särskilt vid
användning av aluminium tråd.

Skarvsvets utrustning för svetstråd

Skarvsvets utrustning för svetstråd

Avskalnings verktyg för skarvsvetsad tråd

Avskalnings verktyg för skarvsvetsad tråd